Diensten

Ik bied onderstaande diensten aan.

Software projecten

Ik zet mezelf in om in teamverband aan software projecten te werken. Dit doe ik op project- (uur)basis. Bij voorkeur werk ik binnen een agile projectomgeving of in een omgeving waar men graag overgaat naar een agile manier van werken.

Ik kan de opdrachtgever binnen een projectomgeving meehelpen om het project nog meer succesvol te laten zijn. Ik beperk mezelf niet graag tot een enkele rol en denk continue mee met de organisatie om het ontwikkelproces, en daarmee het projectsucces, te verbeteren. Hierbij doe ik aan:

 • Test gedreven software ontwikkeling (TDD)
 • Gesprekken met klant en product owner over de gewenste functionaliteit.
 • Meedenken met klant en product owner over oplevering van business value.
 • Prioriteitsstelling van de gevraagde functionaliteit.
 • Coaching van het team (en klant) in agile werkwijzen.
 • Kwaliteitsverbetering van software door "clean code" praktijken.
 • Op de kaart krijgen van User eXperience en GUI testing.

Senior software ontwikkelaar

software ontwikkelaar

Als software ontwikkelaar werk ik in teamverband aan software projecten. Tijdige oplevering, korte cycles, klantcontact, goede code kwaliteit en agile development zijn hierbij speerpunten.

In mijn rol als senior software ontwikkelaar zie ik de volgende taken:

 • Software ontwikkeling
 • Gesprekken met klant en product owner over de gewenste functionaliteit.
 • Meedenken met klant en product owner over oplevering van business value.
 • Prioriteitsstelling van de gevraagde functionaliteit.
 • Test Driven Development (TDD)
 • Opleveren van goede, onderhoudbare software (Clean Code)
 • Technische ondersteuning van team en collega ontwikkelaars.
 • Automatiseren van de ontwikkelstraat.

Scrum Master

scrum master

Een scrum master is faciliterend voor zijn team. Het team en het goed functioneren daarvan is zijn hoogste prioriteit. Ik ben ontzettend blij in mijn rol als scrum master, omdat ik gezien heb hoe goed scrum in de praktijk kan werken, hoe het team zelf verantwoordelijkheid neemt en trots is op de resultaten.

Hoe zie ik mijn rol als scrum master?

 • Scrum toepassen en inzetten zodat het past bij de organisatie.
 • Coaching van het team (en klant) in agile werkwijzen.
 • Zorgen dat het team haar doelen bereikt.
 • Onderdeel zijn van het team en meewerken om de doelen te bereiken.

Technisch tester

Ik automatiseer handmatig testwerk. Handmatig testen, regressietesten, systeemtesten en integratietesten kosten ontzettend veel tijd, herhalen zich vaak en zijn ook voor de meesten mensen niet leuk om continue uit te voeren. Deze tests zijn voor een (groot) deel te automatiseren. Door ze te automatiseren kunnen ze vaker, sneller en automatisch op elk gewenst moment uitgevoerd worden, waardoor je veel sneller weet of je product aan de kwaliteitseisen voldoet.

Wat ik doe als technisch tester:

 • Testen automatiseren.
 • Web testen: Selenium
 • Web services testen: Fitnesse
 • Performance testen: JMeter
 • RCP testen: SWTBot.

Software ontwikkeling als dienst.